Träning under graviditet

 
B uppsatsen har påbörjats denna vecka, vad det innebär?
Jo vi ska göra en egen studie om egen valt ämne, jag och min kompanjon valde träning under graviditet. Kul när man får välja ämne sjäv det blir liksom lättare att läsa en massa artiklar(engelska) om det är ett ämne man verkligen är intresserad av.
 
Vi har inte riktigt satt vår hypotes än men nästan. Vi ska sedan utforma en enkät och då göra en kvantitativ studie. Hoppas på att se något resultat, för om det inte visar något resultat känns det lite tråkigt och jobbigt att vi gjorde en undersökning som inte visar något, haha.
Vi valde det här ämnet nu till b uppsatsen då vi vill göra något liknande under c uppsatsen som kommer under nästa vårtermin. Vi anser .... eller nej det ska jag inte skriva här ifall någon som kommer svara på vår enkät läser det här. Kommer nog skriva något mer om detta ämne och under studiens gång vad vi får fram och så vidare här. Ett ämne som jag mer än gärna lyfter upp här.
Men kul att vara igång och det känns verkligen som vi har tagit några steg framåt i processen den här veckan.
 
gravidträning - vetenskap