S-M-A-R-T Målsättning

I det tidigare inlägget här nedan nämnde jag vad mina mål var inför förra året och en uppdatering över hur det hade gått under året, ni som läst det vet ju hur det gick.
 
vad ska man då tänka på när man sätter upp sina mål inför det nya året?
Det finns en modell som kallas SMART som står för:
S - Specifikt, det gäller att målet är det. Så inte målet misstolkas, exakt vad ska uppnås?
M - Mätbart, hur ska du mäta resultatet, är det tiden på löprundan som ska förbättras eller är det den upplevda känslan som det ska mätas med.
A - Accepterat, viktigt att man kan acceptera det satta målet, dels för att hålla motivationen uppe och vara klar med att det här är något man verkligen vill.
R - Realistiskt, så klart måste målet vara rimligt, det måste gå att uppnå.
T - Tidsbundenhet, det ska finnas en tidpunkt då målet ska vara uppnåt, det går ju skala ner året i 4:e delar om man vill jobba med målen på det sättet exempelvis.
 
Jobbar man med det här sättet när man sätter upp sina mål är det större chans till att de blir uppfyllda enligt forskare. Så när ni sitter med era kommande mål tänk på de här punkterna så är du redan där ett steg närmre att uppfylla dina mål.

jag håller själv på att skriva ner mina kommande mål inför nästa året.
 
Mitt bästa målsättning förra året: